หน้าเว็บ

a

RESEARCH METHODOLOGY


Thesis ,dissertation ,IS,term paper,Acadamic ,Essay, research,Article,academic,ป โท, ป เอก ,Phd,Master degree,วิทยานิพนธ์,หัวข้อ,ชื่อเรื่อง,Journal,สารนิพนธ์,ปริญญานิพนธ์,ดุษฎีนิพนธ์,ปรึกษา,รับทำวิทยานิพนธ์,งาน วิจัย,บทความ,ตัวอย่าง,download
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Combined methodology: Qualitative and Quantitative Approaches
            her such as Walle(1997), Veal (1992) and Patton(1990) say combining qualitative and quantitative and research methodologies has become more accepted in tourism research, Qualitative and an quantitative methods often have been used together In the same research and such integration has resulted in illuminating insights about the investigated social phenomena(kelle,2001) , Consequently, a consider amount of writing and research discussing the integration of qualitative and quantitative methods can found in the social research (Walle,1997; Tashakkori &Teddie,1998;Kelle,2001) .... รับทำวิทยานิพนธ์

            Walle(1997)say, since World War II, Quantitative methods have dominated to help researchers create and pose hypotheses, which can then be tested and defined but its weakness tends to be an incapability of indicating people feelings and perspectives. Lewis et al.(1996) point out that this reflects bias and dehumanization of research, Particularly. Kelle(2001) investigates that most research in tourism inevitably involves people, Give this, Thashakkori & Teddlie(1998) recommend that qualitative methods together with quantitative methods should be used to less bias and increase merit of research