หน้าเว็บ

a

วิทยานิพนธ์ ธุรกิจระหว่างประเทศ

สถาบัน การศึกษาเพื่อ International Business (AEIB) เป็นองค์กรวิชาชีพที่สร้างขึ้น 17 พฤศจิกายนปี 1958 และกลายเป็นที่ดำเนินงานในปี 1959 เพื่อส่งเสริมให้เกิด"การสร้างและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจระหว่าง ประเทศและประเด็นนโยบาย."ในปี 1974 สมาคมฯ ได้เปลี่ยนชื่อ Academy of International Business (AIB)วันนี้, AIB มีกว่า 3,000 คนจาก 73countries และมีการจัดวางในบทที่ 14 ระดับภูมิภาคใน ทางภูมิศาสตร์ : หกในเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Australia - New Zealand, จีน [ปักกิ่ง], ญี่ปุ่น, เกาหลี, ฮ่องกงและอินเดีย); หกในทวีปอเมริกาเหนือ (หนึ่งในประเทศแคนาดาและห้าใน United States Midwest [, ทางตะวันตกเฉียงเหนือทิศตะวันตกเฉียงใต้ , ทิศตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตก]) และสองในยุโรป : ยุโรปตะวันตก (โคเปนเฮเกน) และสหราชอาณาจักร - ไอร์แลนด์ Academy สามารถบริหารงานโดยคณบดีเฟลได้รับการแต่งตั้งทุกสามปีโดยเนื้อหาของเฟลของ AIB, และเลขาธิการเหรัญญิกผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณบดี"เพื่อช่วยในกิจการของ กลุ่ม Fellows."วัตถุประสงค์ของการ สมาคมตามรัฐธรรมนูญของตนคือ (1) เพื่ออำนวยความสะดวกในการแบ่งปันความรู้ (2) การสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการวิจัย และนำมารวมกันผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาธุรกิจและรัฐบาล (3) เพื่อส่งเสริมการศึกษาในธุรกิจระหว่างประเทศและโดยความร่วมมือระหว่างประเทศและ (4) เพื่อส่งเสริมให้เป็นสากล วัตถุ ประสงค์เหล่านี้จะถูกตามล่าโดยองค์กรการประชุมระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค และสิ่งพิมพ์ AIB ที่เน้นความหลากหลายทางวัฒนธรรมพื้นหลังของผู้เข้าร่วมและวิธีการสหวิทยาการ ของการวิจัยและพัฒนา