หน้าเว็บ

a

รับทำวิทยานิพนธ์

รับทำวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ งานค้นคว้าอิสระ thesis and dissertation ทำรายงาน ทำวิจัย เขียนบทความวิชาการ ภาคนิพนธ์ แผนธุรกิจ แผนการตลาด ค้นคว้าข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล รับทำวิจัยตลาดสำรวจความคิดเห็นของผู้ริโภคให้แก่บริษัทต่างๆ และประมวลผลด้วย SPSS ,minitab